مسئولیت زیست محیطی

مسئولیت زیست محیطی

ما راه حل های اقلیمی پایدار را ایجاد میکنیم

دایکین متعهد به ارائه راهکارهای کارآمد و ایمن برای خانه ها، کسب و کارها و صنایع است تا تمام نیازهای خنک کننده و حرارت را امروز و آینده در نظر بگیرد. ما برای حفاظت از محیط زیست آگاهی داریم و سیاست ها و اقدامات ما بر پایداری محیط زیست تمرکز دارد. تمام فعالیت های کسب و کار ما بر اساس اصول اقتصاد سبز اداره می شود، زیرا رشد اقتصادی و همچنین محیط زیست تضمین می شود.

برنامه های جهانی زیست محیطی

اطمینان مطلق – تعهدی برای ایجاد روابط اعتماد و شفافیت با مشتریان،اگر می خواهید بیشتر در مورد برنامه های جهانی زیست محیطی دایکین بدانید، مسئولیت اجتماعی شرکت را ببینید.

اهداف زیست محیطی Daikin Europe NV

Daikin Europe دارای یک برنامه عملی خاص تر با سیاست های زیست محیطی و اهداف زیست محیطی با توجه به ISO14000 است. Daikin Europe گزارش سالانه این اقدامات را در گزارش سالانه محیط زیست ارائه می دهد

سیاست های انسانی ما بر اساس اصول اساسی زیر است


کاهش اثرات زیست محیطی مبرد و بهبود بهره وری انرژی محصولات ما

Daikin Europe NV مسئول کاهش انتشار گازهای گلخانه ای خود با کاهش تاثیر مبرد و بهبود بهره وری انرژی است.


استفاده پایدار از انرژی

Daikin Europe NV به طور مداوم به دنبال راه هایی برای کاهش مصرف انرژی از امکانات تولید آن و افزایش استفاده از منابع انرژی پایدار است.


تلاش های مداوم در سطح اروپا

Daikin Europe NV همواره سیاست زیست محیطی خود را به تغییر چارچوب قانونی جهانی، اروپا و محلی متصل می کند. این باعث می شود که قوانین مربوطه را به شدت مورد استفاده قرار دهد و پیشنهاداتی را برای تسهیل اجرای آن پیشنهاد کند.


یک مدل از مسئولیت های زیست محیطی باشد

Daikin قصد دارد به یک شرکت مدل ارائه آموزش و اطلاعات در مورد تاثیرات محیطی فعالیت های آن بپردازد. این پشتیبانی و ارتباط با شرکت های خارجی، همسایگان خود و جامعه گسترده تر است و در گروه های کاری در صنایع مربوطه نمایندگی می شود.


توسعه محصولات با تاثیر کمتر زیست محیطی

 

Daikin متعهد به رعایت قوانین زیست محیطی می باشد. علاوه بر این، دستورالعمل های سبز و پایدار تضمین می کند که محصولات خود را از لحاظ تکنولوژیکی پیشرفته می کندتا از اثرات منفی بر روی محیط زیست کاسته شود.

 


افزایش بازدهی محصول و کاهش ضایعات

 

دایکین با در نظر گرفتن امکان بازیافت در فاز توسعه محصول با استفاده از اصل Lansink * به حساب می آید. این علاقه به بازیافت و کاهش ضایعات در تمام مراحل تولید (تولید، حمل و نقل و تدارکات، نصب، نگهداری و غیره) و مدیریت محصول مسئول در پایان عمر مفید آن ادامه دارد.

 


مدیریت مواد شیمیایی

 

Daikin Europe NV به دنبال ایمنی مطلوب با توجه به دست زدن و ذخیره مواد شیمیایی است. این شامل جستجوی محصولات جدید و ایمن برای جایگزینی فناوری های موجود می باشد.

 

اطمینان مطلق – تعهدی برای ایجاد روابط اعتماد و شفافیت با مشتریان،اگر می* Lansink Scale: اصول یا روش های مدیریت ضایعات توسط یک نماینده هلندی MP – Ad Lansink – با مقیاس با تعدادی از پله ها نشان داده شده است. مراحل نشان دهنده یک سلسله مراتب از روش های به طور فزاینده ای بهتر برای مقابله با زباله به شیوه ای سازگار با محیط زیست است.

پیشگامان محیط زیست

 

نوآوری دایکین به معنای بهبودقلب “سبز”

با توجه به آینده زمین ما معتقدیم همیشه وجود دارد

دایکین متعهد به ارائه خانه ها، کسب و کارها و صنایع با راه حل های کارآمد و ایمن تر برای پاسخگویی به نیازهای خنک کننده و گرمایش امروز و در آینده است. ما به طور کامل از مسئولیت برای محافظت از محیط زیست در آنچه که ما انجام می دهیم آگاهی داریم و تمام سیاست ها، شیوه ها و فرایندهایی که دنبال می کنیم، با توجه به پایداری محیطی توسعه یافته و اجرا می شود. پایداری محیطی یکی از اهداف کلیدی دایکین است. ما این شرکت را با هماهنگی با منافع اکولوژیکی مدیریت می کنیم، زیرا این امر از لحاظ اقتصادی و اکولوژیکی معقول است

نوآوری به معنای بهبود مشتریان برای پایداری محیط زیست

کولرهای دایکین کنترل دقیق دما را در طول تولید، برای استفاده در عملیات خنک کننده کنترل می کنند. آنها همچنین می توانند تهویه هوا وسیع تر به محیط تولید، به عنوان بخشی از سیستم مدیریت ساختمان جامع ارائه دهند. ما اطمینان می دهیم که مشتریان ما به طور کامل در مورد آخرین پیشرفت های فن آوری نوآورانه و با صرفه جویی در انرژی ما مطلع هستند و آنها را با راه حل های جامع ارائه می دهد که صرفه جویی حتی بیشتر و رد پای کربن بیشتر است. شما می توانید اطلاعات بیشتری را در سایت پیدا کنید.

اطلاعات بیشتری را پیدا کنید

آیا نیازمند کمک هستید؟